Scoala de soferi
SCURTA PREZENTARE

Categoria B - autovehicule a caror masa totala maxim autorizata nu depaseste 3500 Kg si al caror numar de locuri pe scaune, In afara locului conducatorului, nu este mai mare de 8. Ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul din categoria B si o remorca In cazul In care masa totala maxima autorizata a ansamblului nu depaseste 3500 Kg iar masa totala autorizata a remorcii nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator. Triciclurile sau cvadriciclurile avand masa proprie peste 550Kg.

INFORMATII
Cursul auto
Cursul pentru obtinerea permisului auto categoria B dureaza cel putin 4 saptamani, timp In care se efectueaza 30 ore de pregatire teoretica si 30 ore de pregatire practica (conducere auto) Pregatirea teoretica o precede pe cea practica.
Obligatiile cursantului:
• sa se prezinte la orele de pregatire teoretica si practica
• sa posede asupra sa buletinul (cartea) de identitate si fisa de evidenta a orelor
• sa respecte programa de Invatamant si indicatiile instructorului auto
• sa promoveze testele finale de absolvire a scolii

TAXE
Taxa de scolarizare
• 650 lei
• 600 lei (studenti si elevi)
Suma poate fi platita integral sau In trei rate, prima rata fiind de minimum 100 lei.
Rata a II-a se achita dupa 10 ore de conducere iar taxa de scolarizare trebuie sa fie achitata integral dupa 20 de ore de conducere. Orice Intarziere dupa aceasta data se penalizeaza cu 0.5% pe zi din suma datorata.
Se poate plati In numerar la casieria scolii sau prin ordin de plata In contul nr: RO90CARP024000051940RO01 - CARPATICA.

INSCRIEREA LA CURSURI
Conditii pentru Inscriere:
• Apt din punct de vedere medical si psihologic
• Varsta: 18 ani fara trei luni
• Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevazute la art. 24 din O.U.G. 195/2002.
inscrierea la cursuri se face la sediul S.C. TRANSBUS CODREANU S.R.L. dupa urmatorul program:
Luni - Vineri: 8 - 16
Informatii suplimentare la telefoanele: 0332/800656
0751 043890
La Inscriere este necesara achitarea primei rate din taxa totala si prezentarea documentului de identitate, evaluarea psihologica si fisa medicala.

DOCUMENTE
Dosarul pentru examen cuprinde:
• Fisa de scolarizare eliberata de scoala (se completeaza prin dactilografiere);
• Cerere de Inscriere la examen (se elibereaza de catre scoala);
• Fisa medicala;
• Cazier judiciar (cu mentiunea: pentru examen auto);
• Chitanta care reprezinta contravaloarea permisului de conducere, platita la C.E.C. sau Trezorerie;
• 1 fotografie color tip permis de conducere;
• Copii xerox: carte (buletin) de identitate, dovada studii, permis de conducere (daca este cazul);
• Chitantele care fac dovada achitarii integrale a taxelor de scolarizare.

INSCRIEREA LA EXAMEN
Pentru cursantii care domiciliaza sau au resedinta In jud. IASI, programarea la examen se face personal pe baza actului de identitate si a dosarului eliberat de catre scoala, la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI iNMATRICULARE A VEHICULELOR cu sediul in Bld. Primaverii nr. 36, Iasi.
Cursantii care domiciliaza In alte judete vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI iNMATRICULARE A VEHICULELOR din judetele respective.

EXAMENUL AUTO
Examenul consta Intr-o proba teoretica si una practica.
Proba teoretica se sutine pe calculator si consta In rezolvarea unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie ce contine 26 de Intrebari. Timpul afectat rezolvarii unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie este de 30 de minute. Dupa 5 raspunsuri gresite, proba teoretica se opreste automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de Intrebari rezolvate corect.
Proba practica consta In conducerea autoturismului.In traseu.
Dupa ce cursantul care domiciliaza sau are resedinta In jud. IASI a fost declarat "ADMIS" la examen, se poate prezenta la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI iNMATRICULARE A VEHICULELOR din Bld. Primaverii nr. 36, Iasi.
 
 
PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C